Bibliotek

I biblioteket vårt finner du utvalgte dialogduker over temaer vi vet er aktuelle for mange. Disse dukene fungerer uten tilpasning og kan brukes akkurat slik de er. 

Skreddersøm?

Hvis du trenger en dialogduk om et tema som ikke finnes i biblioteket, eller du ønsker å tilpasse en av dukene, så er det fullt mulig!

Partssamarbeid

Et godt partssamarbeid forutsetter lik forståelse av samarbeidet, samtidig som man har respekt ulike oppgaver og roller. Uansett hvor godt partene samarbeider, vil det alltid være nyttig å ta et steg tilbake og vurdere hva som kan bli enda bedre.

Les mer »

Effektive møter

Når man snakker om møtekultur er en gjenganger i de fleste virksomheter for mange, for lange og for lite produktive møter. Men selv om det er noe alle “vet” og er enige om, er det lite snakk om hvordan man kan endre møtekulturen. Har dere råd til å la være å ta diskusjonen?

Les mer »

Samspill for inkludering

Mobbing og ekskludering blant – og av – barn og unge er et betydelig problem. Rollemodeller er viktig for å motvirke mobbing. Et godt samspill mellom ulike miljøer og rollemodeller er viktig for å skape en mobbefri oppvekst. Målet er å inspirere ressurser i et lokalsamfunn til å knyttet kontakter, se muligheter og skape vilje til konkret handling.

Les mer »

Snakk om sykefravær!

Vi hører ofte at sykefraværet i Norge er for høyt. Men hva er et høyt sykefravær i vår virksomhet? Har vi en felles forståelse av når det er riktig å være hjemme – og når man bør gå på jobb? Hvilke faktorer er det som påvirker sykefraværet, og hvem kan gjøre noe med det? Og ikke minst viktig – hvordan skaper vi sammen et arbeidsmiljø som forebygger fravær?

Les mer »

Læring i organisasjoner

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men oppnår man ønsket effekt av innsatsen? Denne dialogduken er en god begynnelse på en diskusjon i enhver organisasjon om hva som skaper god læring.

Les mer »

Prioritering av innsats

Mange virksomheter mangler en god prosess for å definere utvalgskriterier eller konkretisere oppfølging. Derfor har vi laget et enkelt verktøy hvor man sammen drøfter, vurderer, prioriterer og fordeler ansvar. Verktøyet passer særlig godt i store virksomheter som ønsker en felles prosess for å utvikle arbeidsmiljøtiltak.

Les mer »

Tidsstyring

God tidsbruk på jobben dreier seg både om å praktisere lure teknikker og ha en felles forståelse med kollegaer om hva som er viktig. Etter å ha brukt denne dialogduken vil teamet ha bedre oversikt og konkrete forslag til hvordan man sammen kan få brukt tiden mer effektivt – uten å bare måtte løpe raskere.

Les mer »

Rom for arbeid

Nye lokaler innebærer ofte nye arbeidsformer. For noen gir det energi, for andre betyr det stress. Gjennom en felles refleksjon over egne og andres preferanser gis et godt grunnlag for å ta i bruk de muligheter kontoret gir.

Les mer »

Mangfoldskompetanse

Å forstå kulturelle særtrekk gir en trygghet og kompetanse til å la mangfold være en styrke på arbeidsplassen. Med utgangspunkt i Richard Lewis modell om kulturelle særtrekk bidrar dialogduken til å skape et felles språk og forståelse.

Les mer »

Kartlegging av arbeidsmiljøet

Mange virksomheter har mengder med statistikk og data om arbeidsmiljøet. Det aller meste er basert på individuelle svar. Denne dialogduken skaper en ramme for en trygg og inkluderende felles drøfting av hvordan ståa egentlig er.

Les mer »

Involverende planlegging

Det er mange meninger om hvordan framtidens kommuner skal se ut. Ulike, ofte helt motstridende, interesser møtes og må løses i kommuneplanen. Dialogduken funger som et verktøy for å drøfte de fleste problemstillinger ethvert lokalsamfunn må ta stilling til.

Les mer »

Den vanskelige samtalen

Vanskelige samtaler dreier seg om forventninger, forberedelser og tydelighet. Dialogduk og notatbok skaper en trygg arena for å øve seg og utveksle erfaringer og råd.

Les mer »

Innovasjon i praksis

Sammen med Innovasjon Norge har vi laget fire dialogduker rettet mot små og mellomstore bedrifter. Hver for seg – og til sammen – bygger de bevissthet og kompetanse om hva innovasjon kan være i praksis.

Les mer »

Finner du ikke det du er ute etter?​

Vi har utviklet over 250 dialogduker i tillegg til de tilgjengelige i biblioteket. Disse er tilpasset hver oppdragsgiver men tematikken er sikkert relevant for mange. Nedenfor er noen eksempler på temaer og problemstillinger. Fant du noe som du vekket interesse? Kontakt oss og vi kan sammen bygge den perfekte duken for ditt behov.

Helse, miljø og sikkerhet

Kunder: Equinor, Yara, Essity, Røde kors
Vi leverer rådgivning og pedagogisk materiale for HMS-programmer, i både analogt, digitalt og hybrid format.
Les mer

Strategi-forankring

Kunder: NRK, Bring, DnB, Elvia
Å forstå hvorfor er en forutsetning for å lykkes med hvordan.
Les mer

Omsette strategi til praksis

Kunder: Moelven, Telenor, Statkraft, Hafslund
En strategi får virkelig verdi først når den blir gjennomført.
Les mer

Verdier og etikk

Kunder: Tine, PwC, Finn, Hurtigruten,
Verdier og etikk kan enten være til pynt, eller ha faktisk påvirkning på hvordan et selskap leverer.
Les mer

Organisasjons-kultur

Kunder: SalMar, Spekter, Essity, NRK
Å bygge en organisajonskultur er et lagspill. Derfor må hver enkelt forstå sitt eget bidrag.
Les mer

Arbeidsmiljø

Kunder: Spekter, KS, Essity
Mange sier at de ansatte er den viktigste ressursen. Noen gjør noe med det.
Les mer

Innovasjon

Kunder: Innovasjon Norge, Tine
Systematisk arbeid med innovasjon gir resultater.
Les mer

Program for lederutvikling

Kunder: Aker Solutions, Telenor, PwC, Posten
Nøye gjennomtenkt veksling mellom ulike metoder gir læringseffekt.
Les mer