Snakk om sykefravær!

Gode og inkluderende arbeidsplasser vil lykkes bedre enn andre, både med sykefraværsarbeidet og med kjerneoppgaven. Tillit og godt samarbeid er nøkler i forebygging. Men hvor ofte snakker dere sammen om sykefravær?

Samtale og dialog som forebygging

Sykefravær kan ha mange årsaker. Å forstå hva som kan lede til at noen blir sykemeldt er viktig for å forebygge. Men ofte tar man ikke praten før sykefraværet er et faktum.

Dialogduken om sykefravær dreier seg mye om å forstå nettopp årsaker, hvilket ansvar – og ikke minst muligheter – man i sin rolle, og hva som er riktige tiltak hos akkurat oss for å forebygge så langt som mulig. Spørsmål som “Hva er et høyt sykefravær i vår virksomhet? Har vi en felles forståelse av når det er riktig å være hjemme – og når man bør gå på jobb? Hvilke faktorer er det som påvirker sykefraværet, og hvem kan gjøre noe med det? Og ikke minst viktig – hvordan skaper vi sammen et arbeidsmiljø som forebygger fravær?” blir drøftet som en del av prosessen.

Dialogduken kan entens brukes sammenhengende, eller man kan ta del etter del ved ulike anledninger. Samlet tidsbruk er et sted mellom 1,5 og to timer. De minuttene er en god investering i forebygging!

Oppbygging

Dialogduken er bygget opp rundt fire temaer: 

 • Sykdom og fravær
  Det finnes mange mulige årsaker til at man må være borte fra jobben, i kortere eller lenger tid. Men akkurat som vi som individer er forskjellige så blir våre vurderinger av når det er riktig å være hjemme ulike. Denne delen setter ord på hva vi legger i det å være syk.

 • Hvem har ansvar for hva?
  Det finnes formelle regler for hvem som har ansvaret for sykefraværet og hvem som skal involveres når det er behov. Men det er mange ting som påvirker arbeidsmiljøet, som vi på ulike måter kan være med å påvirke. 

 • Hvordan har vi det på jobb?
  Å sette ord på hva som bra – og hva som faktisk ikke fungerer – er noe av det viktigste man kan gjøre for å forebygge sykefravær. I denne delen tas samtalen strukturert, hvor alles bidrag spiller en rolle. 

 • Hva kan vi gjøre i fellesskap?
  Denne, avsluttende delen av dialogduken hjelper deltakerne rundt bordet å summere opp hva som har vært spesielt viktig i diskusjonen. Hver enkelt får også mulighet til å se hva han eller hun skal bidra med fremover. 

Format

Dialogduken er utformet slik at den folder seg ut trinnvis, slik at hvert tema har et tydelig fokus og avgrensning, samtidig som den skaper en helhet når duken hele duken er brettet ut. Den er enkel å ta meg seg, og selvforklarende i formen.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.