Tidsstyring

Vi tør påstå at alle virksomheter kan bli bedre på å styre tiden. En god start er å ha en felles diskusjon om både hvordan den enkelte bruker sin tid – og hvordan man kan gjøre det enklere for sine kollegaer.

Felles forståelse

God tidsbruk på jobben dreier seg både om å praktisere lure teknikker og ha en felles forståelse med kollegaer om hva som er viktig. Etter å ha brukt denne dialogduken vil teamet ha bedre oversikt og konkrete forslag til hvordan man sammen kan få brukt tiden mer effektivt – uten å bare måtte løpe raskere. 

Dialogduken er bygget opp rundt fire områder, med en oppsummering og ambisjon fremover som avslutning: 

 • Hvordan håndtere avbrytelser
  Å være en del av et team dreier seg mye om samarbeid, felles møter, å bistå hverandre ved behov etc. Men det betyr samtidig at arbeidsdagen ofte blir stykket opp fordi man blir avbrutt underveis. Å finne frem til felles forståelse for både hvordan hver enkelt jobber best, og hvilke regler for samspill som skal gjelde, er formålet med denne delen. 

 • Prioritering
  Selv om det ofte føles slik, så er ikke alt like viktig. Prioritering dreier seg om å gjøre de viktigste tingene først. Med Eisenhowermatrisen som utgangspunkt diskuterer man hvordan ulike oppgaver kan håndteres for å sikre at man prioriterer riktig.

 • Planlegging og systematisering
  Mye tid går bort i å ikke ha oversikt. Det er det mulig å endre på! En viktig del i denne delen er å dele tips og triks med hverandre.

 • Tid for handling / måleparametere
  Siste dele av dialogduken er todelt. Først ser man på hva som den enkelte kan gjøre for å styre tiden sin bedre i fremtiden, deretter blir man enige om noen felles tiltak. Til sist lager gruppen noen måleparametere, som skal fungere som et utgangspunkt for å evaluere om man får til de endringer man har blitt enige om. 

Notathefte med gode råd

Til duken hører et notathefte med plass for egne refleksjoner. I tillegg er det lagt inn noen gode råd og konkrete tips for hvordan man kan få til bedre tidsstyring. Notatheftet vil være en nyttig påminnelse og arbeidsverktøy etter at man er ferdig med dialogduken. 

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.