Fasilitering

Dialogduker erstatter langt på vei behovet for en prosessleder. Men god fasilitering øker effekten. Her har vi samlet noen råd og erfaringer om hvordan du lykkes. 

Kjøpe bistand?

Dersom du trenger hjelp til fasiliteringen, bistår vi selvsagt – både i planlegging og under selve gjennomføringen. 

"Den gode fasilitator"

Å fasilitere betyr rett og slett å legge til rette for, i vid forstand – se til at alt det tekniske er på plass, skape en inkluderende atmosfære og sikre at alle blir “sett” og bidra til at prosessen blir god samtidig som målet med møtet (eller dialogduken) blir nådd. En fasilitator er ikke nødvendigvis det samme som en prosessleder, når vi snakker om dialogduk. Grunnen er at mye av prosessen ligger innbakt i selve dialogduken. Fasilitatorens rolle er mer av tilrettelegger enn å skulle lede prosessen.

Samtidig vil en fasilitator alltid være en rollemodell. Å vise respekt, lytte til deltakerne, gi rom for ulike syn, følge spilleregler, holde tiden og være tydelig på rammer for både møtet og det som skal skje etterpå, er oppgaver som en fasilitator må være seg bevisst. 

“En fasilitator er en person som hjelper en gruppe mennesker til å forstå deres felles mål og hjelper dem til å planlegge hvordan man skal oppnå disse målen. På denne måten forblir fasilitatoren "nøytral”, noe som betyr at han / hun ikke tar en bestemt posisjon i diskusjonen.”

Vi lager ofte veiledninger til hva en fasilitator må tenke på. Noen punkter går igjen:

  • Sett av nok tid til tekniske forberedelser! I tillegg til at prosjektoren skal fungere, lyd og lys være bra og pausemat er bestilt til riktig tid så er det ofte behov å gjøre om på hvordan bord og stoler er plassert, dialogduker skal ut på bordene og dersom du skal bruke digital datafangst i tillegg til dialogduk så må alle nettbrett være oppkoblet til nettverket i god tid før møtestart.
  • Test ut agendaen på en kollega – er det nok pauser, nok tid til å løfte inn gruppediskusjoner i plenum, er balansen mellom innledninger og gruppearbeid riktig? En god og detaljert kjøreplan gjør at du vil ha bedre kontroll og oversikt, og dermed også mye raskere kan vurdere hvordan du kan tilpasse fremdriften og prosessen.
  • Forklar tydelig hva som er spillereglene når man bruker dialogduk, og følg med på at alle i en gruppe faktisk blir involvert.
  • Hjelp grupper til å tolke oppgaver ved behov – men ikke fortell dem hva de skal svare.
  • Planlegg et par støttespørsmål eller eksempler som du kan bruke når/dersom gruppene skal dele med hverandre i plenum, du kan trenge å hjelpe dem med å komme igang med delingen. Avtal eventuelt med noen om å være den som begynner delingen.
  • Varier virkemidlene – få gjerne folk ut på gulvet, kombiner gruppesamtaler med “walk-and-talk” to og to, eller sett av tid til individuell refleksjon.
 
Hver enkelt prosess har sin egen dynamikk og forutsetninger. Vi rådgir deg gjerne om hvordan du kan snekre sammen et best mulig opplegg, ta kontakt for en uforpliktende prat.
 
Vi har skrevet ned noen tanker om læring, pedagogisk design og prosessdesign på våre nettsider, klikk på lenkene eller besøk oss på www.specifique.no/skriblerier

Trenger du noe helt spesielt?

Med over 300 unike dialogduker på samvittigheten er vi vant til å levere skreddersydde prosjekter. Eksempler finner du på Specifiques nettsider. Dersom du allerede vet hva du vil ha – ta kontakt så finner vi en løsning sammen.