Innovasjon i praksis

Innovasjonsevne er viktig for bedrifter. Men hvor skal man begynne? Vi har utviklet fire dialogduker om innovasjon som bygger både bevissthet om hvorfor innovasjon er viktig, kunnskap om hva innovasjon kan være, og praktisk kartlegging av virksomhetens egen innovasjonsevne.

Hvorfor er innovasjon viktig?

Det er flere grunner til at bedrifter bør bruke ressurser på å utvikle kompetanse om innovasjon:

 • Konkurransefortrinn
  Innovasjon kan hjelpe små bedrifter med å få et konkurransefortrinn i sine markeder. Ved å utvikle nye og unike produkter, tjenester eller forretningsmodeller kan små bedrifter differensiere seg fra sine konkurrenter og tiltrekke seg nye kunder.
 • Tilpasningsevne
  I dagens raskt skiftende marked er innovasjon avgjørende for at små bedrifter skal holde seg relevante og tilpasse seg nye utfordringer og muligheter. Å utvikle kompetanse på innovasjon kan hjelpe små bedrifter til å være mer fleksible og smidige i å reagere på skiftende markedsforhold.
 • Kostnadsbesparelser
  Innovasjon kan føre til kostnadsbesparelser ved å forbedre effektiviteten og produktiviteten. Små bedrifter som innoverer kan være i stand til å redusere kostnadene ved å finne nye og bedre måter å gjøre ting på eller ved å utvikle mer effektive prosesser.
 • Tiltrekke seg talenter
  Å utvikle kompetanse på innovasjon kan hjelpe små bedrifter med å tiltrekke seg og beholde topptalenter. Innovasjon blir ofte sett på som et spennende og utfordrende arbeidsområde, og små bedrifter som er kjent for innovasjon kan være mer attraktive for høyt kvalifiserte arbeidstakere.

Hvordan jobbe med innovasjon

At virksomheten er lønnsom og klarer å utvikle seg er overordnet et lederansvar, men mye av utviklingskraften ligger hos medarbeiderne. Derfor er det viktig å involvere hele virksomheten i å tenke innovasjon og nye muligheter. Samtidig har selskaper selvfølgelig ulike behov, avhengig av hvor i innovasjonsreisen de er. 

Sammen med Innovasjon Norge har vi utviklet fire dialogduker som tar for seg hvert sitt tema. De kan brukes uavhengig av hverandre, eller som en flertrinnsprosess, alt etter hva bedriften har behov for.

1. Drivkrefter for innovasjon
Dette er “grunnopplæringen”, som både gir en god forståelse på hvorfor innovasjon er viktig, og hva som er viktige årsaker til innovasjon. Passer godt for de som har jobbet lite med innovasjon så langt og trenger en ramme å sette arbeidet inn i. Kan brukes internt i en virksomhet eller som et grunnlag for samtaler og samarbeid mellom virksomheter.

2. Samarbeidsområder for innovasjon
Her får man oversikt over “innovasjonssystemet”, dvs ulike støtteordninger, måter å organisere et fruktbart utviklingsarbeid og en kartlegging av status i eget nærmiljø. Særlig relevant i en samtale mellom virksomheter, feks i regi av lokale eller regionale næringslivsforeninger.

3. Områder for innovasjon
En viktig hindring for innovasjon er at man ofte begrenser seg til å tenke nye produkter. Men innovasjon dreier seg om hele verdikjeden. Denne dialogduken er særlig nytting når en bedrift skal ha et kritisk blikk på mulige forretningsmuligheter.

4. Innovasjonskompetanse
Å kartlegge egen (bedriftsintern) innovasjonskompetanse er en nøkkel til å prioritere utvikling innenfor forretningskritiske områder.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.