Bestill en skreddersydd dialogduk

Vi hjelper deg gjerne med å lage en dialogduk tilpasset dine behov! På denne siden har vi samlet noen eksempler på hva vi kan tilby, og hvordan vår arbeidsprosess ser ut – som en inspirasjon til å komme i gang.

Eksempler på temaer

Alle oppdrag er unike. Likevel er det noen temaer som går igjen. Eksempler på hva som har vært kundens behov og hvordan vi har løst oppdraget finner du bak titlene.

Helse, miljø og sikkerhet

Kunder: Equinor, Yara, Essity, Røde kors
Vi leverer rådgivning og pedagogisk materiale for HMS-programmer, i både analogt, digitalt og hybrid format.
Les mer

Strategi-forankring

Kunder: NRK, Bring, DnB, Elvia
Å forstå hvorfor er en forutsetning for å lykkes med hvordan.
Les mer

Omsette strategi til praksis

Kunder: Moelven, Telenor, Statkraft, Hafslund
En strategi får virkelig verdi først når den blir gjennomført.
Les mer

Verdier og etikk

Kunder: Tine, PwC, Finn, Hurtigruten,
Verdier og etikk kan enten være til pynt, eller ha faktisk påvirkning på hvordan et selskap leverer.
Les mer

Organisasjons-kultur

Kunder: SalMar, Spekter, Essity, NRK
Å bygge en organisajonskultur er et lagspill. Derfor må hver enkelt forstå sitt eget bidrag.
Les mer

Arbeidsmiljø

Kunder: Spekter, KS, Essity
Mange sier at de ansatte er den viktigste ressursen. Noen gjør noe med det.
Les mer

Innovasjon

Kunder: Innovasjon Norge, Tine
Systematisk arbeid med innovasjon gir resultater.
Les mer

Program for lederutvikling

Kunder: Aker Solutions, Telenor, PwC, Posten
Nøye gjennomtenkt veksling mellom ulike metoder gir læringseffekt.
Les mer

Hva skal dialogduken brukes til?

Når man skal vurdere hvordan en dialogduk skal få størst mulig effekt, er det viktig å stille seg noen kontrollspørsmål:

I hvilken sammenheng skal dialogduken brukes?
Vi vet at dialogduker fungerer. Vi vet også at dialogduker fungerer aller best når man har tenkt gjennom i hvilken sammenheng de skal brukes, om de skal fungere alene eller sammen med andre virkemidler, om de skal brukes én gang eller være del av en gjentagende prosess osv. I noen sammenhenger er det nok å skape refleksjon og innsikt. I andre er målet at prosessen skal øke både evne og vilje til faktisk handling, ofte i form av atferdsendring. Et tydelig mål for hva dialogduken skal lede til øker alltid kvaliteten på prosessen.

Hva skal resultatene brukes til? 
Særlig i store organisasjoner, hvor mange tar en spesifikk dialogduk i bruk, sitter man igjen med mye data. Derfor lager vi ofte hybridløsninger, hvor det analoge og digitale kombineres. Det analoge formatet stimulerer flere sanser. Design, bilder og symboler forsterker budskap og gjør at også personer som er mer visuelle i måten man tar inn informasjon får en rik og nyttig opplevelse. Digital datafangst egner seg ypperlig for konkretisering av tiltak, planer, oppfølging og ressursfordeling. I tillegg gir det en unik mulighet til å vise svar i sanntid, noe som forsterker kunnskaps- og erfaringsdeling på tvers. 

Å tenke gjennom hvordan resultater skal brukes tidlig er derfor viktig når man skal utforme en dialogduk – enten den er analog, digital eller en hybridvariant.

Gjør prosessen tydelig!

Fordi dialogduker sjelden fungerer i et vakuum lager vi ofte et større prosesskart hvor både ulike sekvenser eller faser i en prosess blir tydelig, og hvor ulike målgrupper og roller er definert. I tillegg til at et prosesskart er nyttig for samspillet og kommunikasjonen mellom oss og våre oppdragsgivere så blir det et verktøy for å beskrive og formidle prosessen internt.

Iterativ utvikling

I alle større prosjekter lager vi en pedagogisk analyse, hvor vi baserer oss på en didaktisk modell (vi bruker en “Miro-diamant”). Sammen med oppdragsgiver fyller vi ut målgrupper, læringsmål, pedagogisk metode etc. 

Med utgangspunkt i analysen utvikler vi verktøykassen, i tett samspill med oppdragsgiver. Ikke minst viktig er å være kritisk til hva organisasjonen er moden for, av både metoder, endringer, type gjennomføring og evne til å ta i bruk resultatene av en dialogdukprosess.