Hva koster kalaset?

Prisen for å bruke en ferdig dialogduk avhenger av selve dialogduken, og hva du velger av tillegg. Her forklarer vi kort hvilke muligheter du har. 

Lisens

For å bruke våre dialogduker må du betale en lisens. Ved å betale lisensen forplikter du deg også til å ikke endre på produktet uten vår godkjenning, å kopiere deler eller hele dialogduken eller på andre måter gå utover de bruksmåter som lisensen definerer. (Du finner et eksempel her.)

Du kjøper enten en engangslisens, eller kan tegne en årlig lisens. Den årlige lisensen gir deg rett til å bruke flere ulike dialogduker, eller bruke samme duk ved flere anledninger. Du kan konvertere en engangslisens inn i en årlig lisens. 

Hva inngår i prisen for en dialogduk?

Når du kjøper en dialogduk så betaler du en pris per dialogduk. Vi anbefaler at man sitter fire personer rundt én duk, slik at dersom dere feks er åtte personer så trenger dere to duker, er dere 12 personer trenger dere tre duker osv. Prisen per person er da lik prisen for dialogduken delt på antall deltakere per duk. 

I prisen inngår selve dialogduken, og eventuelle tilbehør (smileys, casekort, klisterlapper og lignende). Det følger også med en enkel veiledning til hvordan den aktuelle dialogduken brukes. 

Porto/forsendelse kommer i tillegg, og beregnes med utgangspunkt i antall dialogduker, og hvor de skal sendes (hastebestillinger får et tillegg). Vi sender opp til fire dialogduker i samme pakke. Stykkpris for forsendelse er 179 kroner inklusive mva (per 1. september 2023, vi tar forbehold om økninger i porto). 

Trykke selv?

Vi trykker opp dialogduker på bestilling. Fordi vi trykker store opplag får vi gode priser. Samtidig begynner vi oss av trykkerier som har erfaring med trykk av dialogduker – det er viktig, fordi det krever kompetanse og erfaring for at sluttproduktet skal bli bra. 

Men dersom du har tilgang til et trykkeri selv så kan du kjøpe trykkeklare filer av oss. Til disse følger en veiledning til trykkeriet, blant annet om montering. Du betaler da en engangssum for å få tilgang til trykkeklare filer. 

Hjelp til fasilitering

Selv om vi anbefaler at man fasiliterer dialogdukprosesser med hjelp av interne krefter i organisasjonen, kan det være tilfeller hvor det er ønskelig med bistand utenfra. Kanskje vil du for eksempel selv sitte med i en gruppe som jobber på dialogduk, da blir det fort vanskelig å også ha ansvar for hele prosessen. Eller kanskje det er viktig at en utenforstående ressurs har oppgaven med å se sammenhenger, stimulere til ekstra meningsutveksling på tvers av grupper eller ha rollen som “Djevelens advokat” når forslag og konklusjoner skal utformes. 

Våre seniorkonsulenter har lang erfaring med prosessledelse, både med og uten dialogduk, og kan hjelpe deg med fasiliteringen av dialogduken. Vi lager en kjøreplan tilpasset ditt behov, tar ansvar for tekniske avklaringer med stedet hvor du skal gjennomføre arbeidsøkten (lys og lyd, riktig antall bord etc.) og kjører selve prosessen med dialogduken (introduksjon av oppgaver, forklaringer underveis, oppsummering og deling av refleksjoner i plenum osv.).

Dersom vi står for fasiliteringen får du et avslag på prisen for dialogdukene. Fasiltering av en dialogduk som har et tidsomfang på inntil to timer og med inntil fem grupper (dvs. inntil 20 deltakere) medfører ett dagsverk fra vår side (som inkluderer forberedelser). En dialogduk som har et omfang over to timer, eller hvor det er flere enn 20 deltakere totalt, betyr ofte mer forberedelser. Her avtaler vi en pris tilpasset omfanget.

"Train the trainer"

Dersom du leser veiledningen og bruker litt tid på å forberede deg, er det vanligvis ikke vanskelig å fasilitere arbeidet på dialogduken. Men dersom det er mange som skal fasilitere – for eksempel alle mellomledere – eller det er viktig at fasiliteringen gjøres noenlunde likt selv om dere er flere som fasiliterer, kan det være en lur investering å ha en felles “tørrtrening” for de som skal lede prosessene. Vi kaller ofte dette for en “train-the-trainer” (T3). 

På en T3 går vi ikke bare gjennom selve duken, men vi bruker også tid på å diskutere – og øve på – rollen som prosessleder. Dersom arbeidet på dialogduk er en del av en større prosess bruker vi også tid på å sette inn dialogduken i en sammenheng. 

En T3 tar minst fire timer (dersom dialogduken har en tidsramme på inntil to timer). Vi anbefaler at man setter av en hel dag. Det å få øve seg, drøfte ulike innfallsvinkler og metoder for fasilitering, sammen med andre lage et første utkast til hvordan man selv vil legge opp fasiliteringen – å bruke nok tid på dette øker sjansen for et vellykket resultat gjennom hele organisasjonen.  

Vi har en grunnpris for en T3 på 15 000 (eks mva) for en halv dags T3 (dette inkluderer da våre forberedelser). En hel dags T3 (inklusive forberedelser) har en grunnpris på 28 000 (eks mva). Dersom det blir mye tilpasning og skreddersøm basert på oppdragsgivers behov gjør vi et estimat på hva det vil kreve av vår tid, og hva prisen blir (dette avtaler vi i tilfelle særskilt).

Priser

Våre standard dagspriser er: 
Seniorkonsulent/partner: 15 200 + mva
Juniorkonsulent: 9 600 + mva
Designer:  13 400 + mva

Våre standard timepriser er: 
Seniorkonsulent/partner: 1900 + mva
Designer: 1675 + mva
Juniorkonsulent: 1200 + mva