Læring i organisasjoner

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men har dere like forståelse hva som skal være resultatet av ressursbruken? 

Kompetanseutvikling som felles anliggende

Å sammen diskutere både hva man legger i begrepet “læring”, og hvordan ulike deler av en organisasjon må jobbe sammen for å gå fra individuell til organisatorisk læring, er viktig. Altfor ofte blir dette delegert til HR-avdelingen å ta ansvar for. 

Vi har laget en dialogduk som ser på noen momenter ved felles læring. Den fungerer godt som inspirasjon og et startpunkt for en mer strukturert tilnærming, og sier noe om mulige virkemidler. Hele duken tar ca én time å gå gjennom, slik at den passer for eksempel som innledning på en halvdags workshop om fremtidens læringsbehov. 

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.