Kartlegging av arbeidsmiljøet

Mange virksomheter har mengder med statistikk og data om arbeidsmiljøet. Det aller meste er basert på individuelle svar. Dialogdukene i “Der Skoen Trykker” skaper en trygg og inkluderende ramme for felles drøfting av hvordan ståa er.

Velprøvd konsept

“Der skoen trykker” er en målrettet, systematisk og langsiktig metodikk for å forbedre arbeidsmiljøet og forebygge sykefravær. Metoden er kunnskapsbasert og velprøvd – siden konseptet ble lansert i 2021 har mer enn 5000 ansatte i norske helseforetak tatt i bruk initiativet. Selv om metodikken er utviklet i sykehussektoren er innholdet like relevant for andre sektorer i arbeidslivet – og det er selvfølgelig mulig å gjøre tilpasninger ved behov.

Velprøvd konsept

Dialogdukene bidrar til å skape et felles språk om det som trengs å forbedres – og det som er viktig å bevare. Konkrete spørsmål og relevante caser kombineres med at hver deltakers perspektiver og erfaringer bringes inn i refleksjonen. Den første dialogduken bidrar til å peke ut de viktigste områdene for et godt arbeidsmiljø, mens dialogduk to har fokus på konkrete tiltak. Fordi informasjonsinnhentingene fra arbeidet med dukene kombineres med andre datakilder sitter man gjerne igjen med et solid grunnlag for å oppnå ønsket endring.

Innhold

  • Dialogduk 1: ‘Der skoen trykker’
    Prosessen begynner med at man sammen definerer hva som skaper et godt arbeidsmiljø. Etter å ha gjennomgått en rekke konkrete områder, slik som sykefravær, kommunikasjon og samarbeid, ledelse, og hvordan arbeidsmiljøet påvirker brukere avsluttes økten med å definere konkrete forbedringsområder.

Med dialogduken følger en del støttemateriell:

På forespørsel kan vi også bidra med intervjuguider til forbredende intervjuer med leder og verneombud/tillitsvalgt.

  • Dialogduk 2: ‘Når vi vet hvor skoen trykker – tiltaksutvikling’
    Formålet er å finne frem til målrettede tiltak, innenfor de områder som man i fellesskap har identifisert som spesielt kritiske – enten på basis av dialogduk 1 eller med hjelp fra andre kilder. Det er ikke mengden tiltak som er suksesskriteriet her, men at man kan sannsynliggjøre at de har en reell effekt.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.