Mangfoldskompetanse

Å kjenne seg selv er et godt utgangspunkt for å forstå andre. Med utgangspunkt i Richard Lewis modell om mangfoldskompetanse er denne dialogduken et godt verktøy for en innsiktsfull diskusjon.

Atferdsfokus

Richard Lewis modell tar utgangspunkt i atferd, ikke kultur eller etnisitet. Han definerer tre kategorier som menneskelig atferd kan plasseres innenfor. Litt skjematisk kan disse beskrives slik:

  • Den proaktive – ekstrovert, sosialt orientert, uttrykker gjerne følelser, er fleksibel.

  • Den reaktive – introvert, lytter mer enn den snakker, tålmodig.

  • Den lineær-aktive – strukturert og tydelig, faktaorientert.

Lewis har gjort omfattende forskning og intervjuer med over 150 000 respondenter fra 68 ulike nasjonaliteter. På basis av dette plasserer han inn ulike nasjonaliteter i sin modell. Det betyr ikke at hver enkelt franskmann eller svenske er på en bestemt måte – tvertimot er det store individuelle forskjeller. Men som typologi og utgangspunkt for en drøfting av kulturelle forskjeller og mangfold har Lewis modell vist seg fungere svært bra. 

Case-basert refleksjon

Dialogduken er bygget opp rundt caser, hvor tre personer – en proaktiv, en reaktiv og en linjær-aktiv – jobber sammen, De leser og forstår situasjoner ulikt. Gjennom å drøfte hvordan man selv ville nærme seg disse tre personene får deltakerne en god og bred felles refleksjon om hva kultur betyr og hvordan den preger oss som mennesker. Temaer som lederskap, teamsamarbeid, tillit og forhandlinger blir drøftet gjennom dialogduken. 

Sammen med dialgoduken får hvert enkelt deltaker et eget refleksjonshefte, som både brukes i løpet av arbeidet og som et verktøy for å gjøre en egenrefleksjon på slutten av økten. Etter å ha gått gjennom dialogduken vil deltakerne sitte igjen med felles begreper og en bedre forståelse av ulike væremåter og atferd som man kan møte i jobbsammenheng. 

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.