Partssamarbeid

Med utgangspunkt i en drøfting av hva et godt arbeidsmiljø er går dialogduken trinnvis gjennom viktige momenter som må være på plass for at partssamarbeidet skal være konstruktivt og målrettet.

Dialog om rammene for partssamarbeidet

Partssamarbeidet handler blant annet om å inngå kompromisser til beste for virksomheten, for eksempel gjennom omstillinger og nedbemanninger, kompetanseheving og økt produktivitet. Dette arbeidet foregår både i formelle og uformelle fora. Tilbakemeldinger viser at partssamarbeidet i mange virksomheter ligger “på vent” inntil det oppstår et konkret behov. Da er det ofte for sent å diskutere hvordan partssamarbeidet kan fungere på best måte.

Ett perspektiv som er nyttig å diskutere er hvordan man forstår egen og andres rolle. Alle som formelt deltar i partssamarbeidet representerer jo noen – virksomheten, de ansatte, hensynet til liv og helse osv. Å for eksempel diskutere hvordan et sterkt forventningspress kan gjøre oppgaven krevende, eller å drøfte forskjellen mellom formelle roller og det å samtidig være kollegaer, er temaer som dialogduken tar opp.

Temaer

Dialogduken er bygget opp rundt fem temaer: 

 • Hva er et god arbeidsmiljø?
  Det overordnede målet for partssamarbeidet er at arbeidsmiljøet skal være best mulig. Det perspektivet risikerer å forsvinne litt dersom man går rett på roller og ansvar. Første del av dialogduken har derfor fokus på hvilke faktorer som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det finnes ikke noen fasit – men alle de 15 begrepene er hver for seg viktige. Sammen bygger hver gruppe et bilde på hva akkurat de mener må til for å skape et godt arbeidsmiljø.

 • Rolleforståelse
  Respekt og forståelse for hverandres rolle er grunnleggende for et godt partssamarbeid. Det er viktig både når det er nye personer som kommer inn, og når man har deltatt i lang tid. Forventninger til hverandre, egen rolleforståelse og ikke minst hvordan man skal finne balansen mellom å være part i samarbeidet og samtidig fungere som kollegaer er problemstillinger i denne delen.

 • Partssamarbeidet
  Respekt og forståelse for hverandres rolle er grunnleggende for et godt partssamarbeid. Det er viktig både når det er nye personer som kommer inn, og når man har deltatt i lang tid. Forventninger til hverandre, egen rolleforståelse og ikke minst hvordan man skal finne balansen mellom å være part i samarbeidet og samtidig fungere som kollegaer er problemstillinger i denne delen.

 • Hvordan ser det ut når vi lykkes?
  God kommunikasjon er en nøkkel, både mellom partene og ut til medarbeiderne. I denne delen defineres noen grep for å sikre en god kommunikasjon.

 • Veien videre
  Refleksjonen rundt dialogduken er bare et første trinn mot et godt (enda bedre) partssamarbeid. Oppfølgingspunkter, og forventninger til hver enkelt deltaker, sikrer at økten på dialogduken munner ut i noe konkret.

Dette inngår

Ett dialogduksett innehold én dialogduk (for fire personer), 15 begrepskort (til “Hva er et godt arbeidsmiljø”), 10 rollebeskrivelser (til “Rolleforståelse) og en enkel veiledning inklusive forslag til kjøreplan. 

Pris

Ett dialogduksett koster 550 kroner + mva. Kjøper du ti eller flere blir stykkprisen 500 + mva per sett. Be om priser for større kvanta. 

Frakt og administrasjonsgebyr (400,- + mva per bestilling) kommer i tillegg.

Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning. 

Fasiliteringshjelp?

Dialogduken er selvforklarende, og til hvert dialogduksett følger en kjøreplan og en enkel veiledning. Men du kan selvfølgelig få hjelp til fasiliteringen, enten i planleggingen, eller under selve gjennomføringen. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning som passer deg.