Prioritering av innsats

Mange sliter med å prioritere mellom forslag til tiltak eller oppfølging. Effekten blir enten at man sprer ressurser for tynt for å rekke over alt, eller at ikke noe blir gjort. Derfor har vi laget et prosessverktøy som gjør prioriteringen tydelig og involverende. 

Lag felles prioriteringsgrunnlag!

Prioriteringer må ha en tydelig begrunnelse, ta utgangspunkt i noe konkret og målbart. Det kan være overordnede mål og planer, resultater av kundeundersøkelser eller den seneste medarbeiderundersøkelsen.

Samtidig er en viktig motivasjon for å gjennomføre endringer at man forstår hvorfor, og at man ser resultater i etterkant. Å involvere de som skal gjennomføre endringen i utviklingen av hva som skal ligge til grunn når man velger tiltak fungerer mobiliserende.

Vi har laget et prosessverktøy som fungerer som en trakt, hvor man begynner åpent og snevrer inn fokus etterhvert. Det er bygget opp rundt fire trinn:

1. Et faktagrunnlag som sier noe om dagens situasjon, og hva som er de viktigste forbedrings- eller bevaringsområdene.

2. En åpen idémyldring hvor man definerer mulige tiltak. Her er det også laget en “parkeringsplass” for de tiltakene man av en eller annen grunn ikke har kontroll over selv. Dette kan for eksempel være tiltak som forutsetter samarbeid med andre avdelinger eller organisatoriske endringer. Tiltakene som havner her er det lederens ansvar å ta videre, for å vurdere hva som er mulig.

3. En prioriteringsrunde hvor man vurderer tiltak opp mot noen kriterier man har blitt enige om. Det kan være hva som gir mest energi, er enklest å gjennomføre, eller hva som har størst effekt på målgruppen. Prioriteringskriteriene utvikles sammen, med utgangspunkt i det som er overordnet mål og faktagrunnlag.

4. Til slutt gjennomføres enda en prioriteringsrunde hvor man er tydelig den forventede effekten av tiltaket, og hvordan den enkelte skal bidra til at det blir gjennomført. Resultatene her er enkelt å ta med seg rent fysisk, slik at man for eksempel kan henge opp disse i fellesområder, evaluere fremdrift på avdelingsmøter osv.

Selve prosessen er generisk. Det betyr at den både kan brukes intern i en avdeling, og på tvers av avdelinger. Særlig for større virksomheter gir det mulighet til å utvikle en felles metodikk som vil øke tempoet i slike prosesser.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.