Digital Dømmekraft #2

Det er økende pågang av henvendelser med ønske om nettvettkurs og foredrag. Mange skoler oppgir at de ønsker mer kunnskap om foreldre som veiledere og rollemodeller for barn på nett, og etterspør verktøy til å gjennomføre konstruktive og gode foreldremøter om dette.

Mobbeombudet i Buskerud og Medietilsynet har derfor gått sammen om å lage et godt samtaleverktøy for foreldre. Formålet er å fremme dialog og involvering rundt teamet “Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna”.

Digital dømmekraft med foreldre som rollemodeller

Det er utviklet to dialogduker til bruk på to ulike foreldremøter eller temakvelder med en del måneders mellomrom. Dette er for at foreldrene skal kunne gjøre seg noen erfaringer som de bringer med seg tilbake i foreldregruppen. Prosessen rundt dialogdukene ledes ofte av ressurspersoner den enkelte skolen, for eksempel en lærer eller foreldrerepresentant. 

Nøkkelopplysninger om Dialogdukene:

 • Til bruk på to foreldremøter og temakvelder. Beregnet for foreldre med barn i 2. og 3. klasse.
 • Tar opp blant annet følgende temaer rundt barns digitale live: Personvern, Oppførsel på nett, Kontroll vs. frihet, Aldersgrenser og Ubehagelig innhold.
 • Kan gjennomføres av ressurspersoner fra den enkelte skole (prosessopplæring anbefales).
 • Kommuner kan gjerne samarbeide om gjennomføring av opplæring og/eller bestilling av dialogduker.

Dialogduk 2

Formålet med Dialogduken er å skape involvering, bevissthet og åpenhet rundt forskjellige tema, i dette tilfellet Digital Dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna. Dialogduken inneholder oppgaver og spørsmål som deltakerne skal jobbe med i grupper. Den er godt strukturert, og det meste av instruksjonene står på de ulike oppgavene.

Digital Dømmekraft #2 har fokus på foreldre som veiledere og rollemodeller for barna, for eksempel voksnes nettvaner.

Temaer

Dialogduken er bygget opp rundt fem temaer: 

 • Egne nettvaner
  Hovedhensikten med dette temaet er å skape en bevissthet om at foreldrenes nettvaner faktisk har mye å si for barnas nettvaner. Barn vil ha råd og rettledning fra de voksne. Samtidig ser barna mer på hva vi voksne gjør enn hva vi sier. Som rollemodeller er det derfor viktig å ha et bevisst forhold til våre egne vaner, i tillegg til hva vi hjelper barna med ellers.

 • Hvordan snakker vi med barna våre?
  Barn har rett til et privatliv, også når det gjelder hva de gjør og ser på nett og spill. Men for å kunne veilede dem og gi dem en trygghet, spesielt når de er små, er det viktig at de kan fortelle oss voksne hva de gjør uten at det føles unaturlig og usikkert. Moren i filmen forestiller seg det verste, men det kunne like gjerne vært omvendt. At sønnen så ting han ikke burde, mens moren antok han så på passende ting. Derfor er det viktig å få en god vane på å kunne bry seg om, uten å være invaderende. Hvordan gjør man det?

 • Innhold på nett
  Her diskuterer man hva foreldre er mest bekymret for at barna skal oppleve på nettet og hvordan de best håndterer når noe negativt skjer. Det er fort gjort å reagere på en måte som ødelegger videre dialog og tillit mellom barna og foreldrene.

 • Aldersgrenser
  Det viktigste budskapet med dette temaet er å formidle kunnskap om hva aldersgrensene på sosiale medier og spill/film/TV betyr. Mange tror aldersgrensene på sosiale medier er satt av hensyn til å beskytte barn mot innholdet der. Det er altså feil. Det er opp til foreldre å vurdere hva de vil tillate barna å gjøre på nett, se av filmer på TV og kino og spille av spill. Det er også opp til dem om og når de vil la barna ta i bruk sosiale medier som Facebook og Snapchat. 

 • Hva gjør vi nå?
  Ikke alle ønsker felles regler og retningslinjer. Det er ikke tenkt at arbeidet med Digital Dømmekraft og denne Dialogduken skal legge noen føringer i den ene eller andre retningen. Det må være opp til den enkelte klasse. Men siden det ofte er noen sterke stemmer som kan legge føringer i foreldremøter, tror vi det kan være lurt å ikke starte arbeidet med å bestemme om denne klassen skal ha det, og innholdet i dem, her og nå. Vi ønske heller at det med denne avsluttende oppgaven legges opp til en prosess for å finne ut hva klassen ønsker å gjøre. I det arbeidet må det ligge at så mange som mulig skal bli hørt og skaffe en så bred tilslutning til valget som mulig.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.