Den vanskelige samtalen

Å lykkes med vanskelige samtaler dreier seg om forventningsavklaring, forberedelser og tydelighet. Vi har utviklet et treningsopplegg hvor man øver seg på dette i fellesskap.

Med en vanskelig samtale mener vi en samtale som du gruer deg til, hvor du ikke bare kan bruke dine vanlige maler for samtaler, hvor kommunikasjonen har gått i stå eller det på ulikt vis oppleves som konfliktfylt. Fellesnevneren for slike samtaler er at begge parter er kommet til et punkt der det ikke er noen vei utenom å snakke sammen. 

Det finnes mange gode veiledere for hvordan håndtere vanskelige samtaler. Vi har likevel savnet en gruppebasert tilnærming, hvor man øver seg i trygge omgivelser. Det er nyttig både for å skape noenlunde like rammer for hvordan (oftest) ledere i en organisasjon agerer og kommuniserer, og for å lære av hverandre. På basis av kundeprosjekter har vi derfor utviklet et treningsopplegg hvor deltakerne både får øve seg, være sparringspartnere og fungere som observatører – alt for skape mest mulig læring.

Individuell refleksjon

En viktig del av treningen er den individuelle refleksjonen. Det følger derfor med en bok med gård om metoder og teknikker som vil gjøre deltakerne bedre i stand til å praktisere i etterkant. 

Vi bruker også et “øvelsesark” hvor man definerer et (tenkt) case som man bruker aktivt inn i treningen, og som er grunnlag for tilbakemeldinger og refleksjon om hva som kan være den beste måten å håndtere caset på. 

Samtidig påvirker et dårlig arbeidsklima hele teamet. Basert på prosjekter med flere kunder har vi laget trenings- og refleksjonsopplegg som gjør vanskelige samtaler litt enklere. Vi har derfor inkludert en bolk som dreier seg om teamarbeid. Den kan sløyfes, eller gjøres som en separat del.

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.