Rom for arbeid

Ulike oppgaver krever ulike fysiske forutsetninger. Kontormiljøer blir mer og mer fleksible, hvor type oppgave bestemmer hvor den skal utføres. Det gir muligheter for å løse oppgaver på nye måter, ofte på tvers av etablerte avdelinger eller fagfelt. Men det som er en god løsning for organisasjonen kan oppleves som en trussel eller uklar for den enkelte medarbeideren. Felles refleksjon over individuelle preferanser og organisasjonens behov skaper bedre forutsetninger for å utnytte mulighetene som en aktivitetsbasert arbeidsplass gir.

Struktur og innhold

Dialogduken har fem deler:

 • Icebreaker:
  Hva er et godt arbeidsmiljø? Her skal man velge ut tre begreper (ut fra sammenlagt 15) som man er enige om er viktige for å ha et godt arbeidsmiljø. Formålet med oppgaven er dels å bygge et positivt målbilde, dels å skape en innsikt om at man kan ha ulike oppfatninger om hva som er viktig for et godt arbeidsmiljø. Denne innsikten er viktig når man skal drøfte ulike måter å jobbe på.

 • Rom for arbeid:
  Med utgangspunkt i et plankart drøfter man hvor i lokalene (i hvilken type rom/sone) ulike typer oppgaver best blir løst. Oppgavebeskrivelsen kommer som klistrelapper. Formålet med oppgaven er dels å bli kjent med de nye lokalene, dels å få ulike perspektiver på oppgaveløsning (herunder bli utfordret på egne vaner). Plankartet blir etterhvert fylt med oppgaver plassert på ulike steder på plankartet. En sammenligning mellom grupper gir ytterligere innsikt og forståelse for at det funnes ulike måter å løse oppgaver på. Fordi plankartet er et løst ark kan man tilpasse hvilken type lokaler diskusjonen tar utgangspunkt i. Det kan være felles for hele virksomheten, eller det kan være målrettet inn mot ulike avdelinger/etasjer osv.

 • Å tilpasse seg hverandre:
  Vi har ulike preferanser. Noen vil ha ro, mens andre jobber best i et miljø hvor man har mye (og gjerne høylytt) interaksjon. Formålet med oppgaven er å bli kjent med hverandres preferanser, og dermed øke muligheten for at den enkelte tar mest mulig hensyn og tilpasser seg kollegaenes behov.

 • Trøbbel i paradis:
  På alle arbeidsplasser oppstår situasjoner hvor bruk av lokalene kan skape gnisninger. Her drøfter deltakerne ulike forhåndsdefinerte caser, og tar stilling til hvordan man vil håndtere situasjonen. Man kan enten bruke de casene som følger med dialogduken eller skreddersy eksempler.

 • Jeg – Vi – Oss:
  Som en avslutning på diskusjonen knytter man tilbake til første oppgave, hva som skaper et godt arbeidsmiljø. Målbildet som ble dannet i begynnelsen av diskusjonen kan da sammenlignes med de mer konkrete diskusjonene rundt hvordan lokalene kan eller bør brukes. Diskusjonen avsluttes med et individuelt fokus hvor hver enkelt deltaker oppfordres til å konkretisere hvordan man skal bidra til en god oppgaveløsning fremover.

Inklusivt en kort innledning og pauser tar arbeidet på dialogduken cirka 2 timer.

Dette inngår

Et dialogduksett inneholder én dialogduk, ett sett med femten tannhjul med arbeidsmiljøbegreper (icebreaker), ett ark med klistremerker (Rom for arbeid + Jeg-Vi-Oss), ett sett med 12 smileys i henholdsvis grønn, gul og rød farge (Å tilpasse seg hverandre), ett sett med 10 casekort (Trøbbel i paradis). Det følger med et forslag til tidsfestet kjøreplan, samt en enkel veiledning for hvordan man kan fasilitere dialogduken.

Fasiliteringshjelp?

Dialogduken er selvforklarende, og til hvert dialogduksett følger en kjøreplan og en enkel veiledning. Men du kan selvfølgelig få hjelp til fasiliteringen, enten i planleggingen, eller under selve gjennomføringen. Ta kontakt med oss så finner vi en løsning som passer deg. 

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.