Effektive møter

Altfor mange møter er misbruk av tid og ressurser. Det går å løse med et bevisst forhold til hva som faktisk fungerer. Første trinn er å snakke sammen om hva vi må endre på.

Bli bevisst på hvordan vi møtes

Det finnes mange måter å forbedre møtekulturen på. Tydelig agenda, klare roller, evaluering underveis av hva som gir gode møter, bevissthet om hvem som faktisk bør delta – listen er lang. Samtidig har vi ulike preferanser. Derfor har vi laget en dialogduk som på en rask og effektiv måte løfter frem ting som er enkelt å forbedre. Duken fungerer som en enkel kartlegging av nå-status, og peker samtidig fremover mot forbedringer. 

Fire temaer

Dialogduken tar opp fire temaer: 

 • Forberedelser
  Mye av grunnlaget for et godt møte ligger i forberedelsene (som jo også kan bety at møtet ikke trengs!). En enkel kartlegging av hvordan man pleier å forberede seg kombineres med en drøfting av hva som kreves av forberedelser til ulike typer av møter.

 • Møtegjennomføring
  Hver enkelts bidrag inn i møtet påvirker kvaliteten. Etter en felles refleksjon over hvordan møter pleier å foregå diskuteres både rollen til møteleder og den enkelte deltakers ansvar for at møtet blir godt.

 • Oppfølging
  Ikke alle møter trenger en oppfølging – men altfor mange møter gir ikke resultater i ettertid. Denne delen ser på hvordan man kan forbedre oppfølgingen for å få bedre effekt av å møtes. 

 • “Husregler”
  Basert på diskusjonen så langt blir man enige om noen “husregler” for å få bedre møter i fremtiden – og definerer sammen noen målekriterier for å vurdere om man i fellesskap lykkes å endre atferd. Denne delen av duken kan rives løs slik at man kan ta den med seg, enten for å møtes på tvers av grupper (dersom det er flere grupper som jobber samtidig) eller som en “huskelapp” å ta frem når man skal evaluere om man klarer å endre møtekulturen i ønsket retning. 

Individuelt forarbeid

Vi har også utviklet en enkel undersøkelse som hver deltaker kan svare på i forkant. Resultatene kan brukes direkte inn i arbeidet på dialogduken, eller som tema på en egen samling.

Undersøkelsen tar opp noen vanlige temaer og påstander om møter, som hver enkelt gir en vurdering av (klikk for å se innholdet). Resultatene gir et samlet bilde, samtidig som ulike syn kan hentes frem i skriftlige svar. Det er selvfølgelig mulig å tilpasse undersøkelsen til din virksomhets spesifikke behov. 

Noe for deg?

Ønsker du å bruke denne dialogduken? Ta kontakt så forteller vi om prisen for duken som den er, og muligheter for tilpasning.