Endring gjennom aktiv involvering

Dialogduker skaper refleksjon, læring og erfaringsdeling i grupper.

Verktøy for endring

En dialogduk er et verktøy designet for å støtte og forbedre en læringsprosess. Vi har over 35 års erfaring med å utvikle dialogduker og vet hva som fungerer. På dette nettstedet finner du en knippe utvalgte duker over temaer som er relevante i de aller fleste bedrifter og organisasjoner. 

Partssamarbeid

Et godt partssamarbeid forutsetter lik forståelse av samarbeidet, samtidig som man har respekt ulike oppgaver og roller. Uansett hvor godt partene samarbeider, vil det alltid være nyttig å ta et steg tilbake og vurdere hva som kan bli enda bedre.

Les mer »

Effektive møter

Når man snakker om møtekultur er en gjenganger i de fleste virksomheter for mange, for lange og for lite produktive møter. Men selv om det er noe alle “vet” og er enige om, er det lite snakk om hvordan man kan endre møtekulturen. Har dere råd til å la være å ta diskusjonen?

Les mer »

Samspill for inkludering

Mobbing og ekskludering blant – og av – barn og unge er et betydelig problem. Rollemodeller er viktig for å motvirke mobbing. Et godt samspill mellom ulike miljøer og rollemodeller er viktig for å skape en mobbefri oppvekst. Målet er å inspirere ressurser i et lokalsamfunn til å knyttet kontakter, se muligheter og skape vilje til konkret handling.

Les mer »

Snakk om sykefravær!

Vi hører ofte at sykefraværet i Norge er for høyt. Men hva er et høyt sykefravær i vår virksomhet? Har vi en felles forståelse av når det er riktig å være hjemme – og når man bør gå på jobb? Hvilke faktorer er det som påvirker sykefraværet, og hvem kan gjøre noe med det? Og ikke minst viktig – hvordan skaper vi sammen et arbeidsmiljø som forebygger fravær?

Les mer »

Læring i organisasjoner

De fleste organisasjoner bruker store ressurser på intern kompetanseutvikling. Men oppnår man ønsket effekt av innsatsen? Denne dialogduken er en god begynnelse på en diskusjon i enhver organisasjon om hva som skaper god læring.

Les mer »

Prioritering av innsats

Mange virksomheter mangler en god prosess for å definere utvalgskriterier eller konkretisere oppfølging. Derfor har vi laget et enkelt verktøy hvor man sammen drøfter, vurderer, prioriterer og fordeler ansvar. Verktøyet passer særlig godt i store virksomheter som ønsker en felles prosess for å utvikle arbeidsmiljøtiltak.

Les mer »

Generiske duker

Effektive møter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Hvordan får vi ned sykefraværet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Nøkkelene til laver sykefravær

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Et lærende miljø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Tiltak for et godt arbeidsmiljø

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Time management

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore

Trenger du noe helt spesielt?

Med over 300 unike dialogduker på samvittigheten er vi vant til å levere skreddersydde prosjekter. Eksempler finner du på Specifiques nettsider. Dersom du allerede vet hva du vil ha – ta kontakt så finner vi en løsning sammen. 

Ser du etter digital dømmekraft?

Samtaleverktøy med formål å fremme dialog og involvering rundt temaet «Digital dømmekraft og foreldre som veiledere og rollemodeller for barna».