Metodevelger

Det finnes mange ulike måter å få til gode samtaler, utvikle konkrete tiltak eller evaluere resultater. Samtidig kan ofte en metode eller et verktøy brukes til flere formål. 

I “Metodevelgeren” neden for kan du enten klikke på en spesifikk metode – og se hvilke behov den egner seg for; eller klikke på et behov, og se hvilke metoder som kan brukes. 

Dialogduk

Prosessverktøy for grupper
Når du ønsker å skape et felles bilde, bygge på hverandres kompetanse og formulere konkrete og forpliktende mål eller planer.
Les mer

Strategisk resultatvurdering

Evalueringsskjema for kontinuerlig forbedring på tvers av enheter.
Les mer

Prioritering

Verktøy for å målrette tiltak
Tretrinnsprosess for å gå fra mange forslag til få men konkrete tiltak.
Les mer

Plan for gjennomføring

Oppgave- og rollefordeling mellom partene for å sikre kontinuerlig oppmersomhet på gjennomføring.
Les mer

Partssamarbeid

Mulige verktøy: Dialogduk Gevinstvurdering Prioriteringsdiagram
Les mer

Strategisk samarbeid på tvers

Mulige verktøy: SWOT Prioriteringsdiagram
Les mer

Planlegging og gjennomføring

Mulige verktøy: SWOT Dialogduk
Les mer

Mobilisering og involvering

Mulige verktøy: Dialogduk Resultatdiskusjon Prioriteringsdiagram
Les mer